Haber

Gelir dağılımı eşitsizliği arttı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2023 sonuçlarına göre, en yüksek eşdeğer hanehalkı harcanabilir gelirine sahip yüzde 20’lik grubun toplam gelir içindeki payı bir önceki yıla göre 1,8 puan artarak 49,8’e yükseldi. yüzde. En düşük gelirli yüzde 20’nin payı ise 0,1 puan azalarak yüzde 5,9’a geriledi.

Gini katsayısının 0,433 olduğu iddia edildi

Gelir dağılımı eşitsizliğinin ölçümlerinden Gini katsayısının bir önceki yıla göre 0,018 puan artışla 0,433 olduğu iddia edildi. Gini katsayısı, tüm sosyal transferler hariç tutulduğunda 0,520, emekli aylıkları ile dul ve yetim aylıkları dahil olmak üzere diğer tüm sosyal transfer gelirleri hariç tutulduğunda ise 0,445 olarak tahmin edilmiştir.

Gini katsayısı sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımındaki eşitliği, sıfıra yaklaştıkça ise gelir dağılımındaki bozulmayı gösterir. Gini katsayısı hesaplamasında, hanehalkı ve bireylerin toplam yıllık gelirinden, gelir referans döneminde ödenen vergiler ve diğer hanehalkı veya bireylere yapılan düzenli transferler düşüldükten sonra bulunan hanehalkı harcanabilir geliri kullanılmaktadır.

Toplumun en yüksek gelirli yüzde 20’lik kesiminin payının en düşük gelirli yüzde 20’lik kesime oranı olarak hesaplanan P80/P20 oranı 7,9’dan 8,4’e yükselirken, en yüksek gelirli yüzde 10’luk kesimin payı da arttı. Nüfusun yüzde 10’unun kazandığı gelirin en az paya sahip yüzde 10’un kazandığı gelire oranı olarak hesaplanan P90/P10 oranı 14,2’den 15,0’a yükseldi.

TÜİK verilerine göre Türkiye’de yıllık ortalama hane halkı harcanabilir geliri 2023 anket sonuçlarına göre yüzde 70,7 artarak 167 bin 983 TL’ye ulaştı.

Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı harcanabilir geliri, geçen yıla göre 37 bin 522 TL artışla 100 bin 076 TL ile tek kişilik hanelerde gerçekleşti. Çekirdek aileye sahip olmayan birden fazla kişiden oluşan hanelerin yıllık ortalama eşdeğer hane halkı harcanabilir geliri 99 bin 916 TL olurken, tek çekirdek aileden oluşan hanelerde bu değer 85 bin 758 TL oldu. Ortalama yıllık eşdeğer harcanabilir hanehalkı geliri en düşük olan hane türü ise 66 bin 001 TL ile en az bir çekirdek aile ve diğer bireylerden oluşan hane halkı oldu.

Yıllık ortalama temel iş geliri, yükseköğretim mezunlarında 157 bin 851 TL, lise ve dengi okul mezunlarında 114 bin 374 TL, lise altı eğitime sahip olanlarda 89 bin 012 TL, lise ve dengi okul mezunlarında 63 bin 425 TL olarak hesaplandı. okul mezunu olmayanlar için 45 bin 637 TL, okuma yazma bilmeyenler için ise 45 bin 637 TL. .

İşverenler en yüksek yıllık ortalama temel iş gelirine sahiptir

Ana iş gelirleri sektörlere göre incelendiğinde; Yıllık ortalama gelirin en yüksek olduğu sektör 121 bin 013 TL ile hizmetler sektöründe, en düşük yıllık ortalama gelirin ise 92 bin 632 TL ile tarım branşında olduğu görüldü.

Yıllık ortalama temel iş geliri patronlarda 408 bin 174 TL, serbest meslek mensuplarında 115 bin 622 TL, ücretlilerde 102 bin 821 TL ve yevmiyelilerde 53 bin 334 TL olarak hesaplandı.

En düşük gelir Van, Muş, Bitlis, Hakkari bölgesinde

Kahramanmaraş depremi nedeniyle 2023 yılında TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde saha çalışması yapılamadığı için İstatistiki Bölge Birimler Sınıflandırması (NUTS) sınıflaması kapsamında verilen bölgesel sonuçlar 25 bölgeyi kapsıyordu.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye’de 2023 yılında yıllık ortalama eşdeğer hane halkı harcanabilir geliri 83 bin 808 TL olurken, İBBS 2. Düzey bölgelerinin prestijinin en yüksek olduğu bölge ise 114 bin 634 ile TR10 (İstanbul) bölgesi oldu. TL. Bu bölgeyi 108 bin 036 TL ile TR51 (Ankara) bölgesi ve 101 bin 372 TL ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) bölgesi takip etti. Yıllık ortalama eşdeğer hanehalkı harcanabilir gelirinin en düşük olduğu bölge ise 39 bin 173 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgesinde gerçekleşti.

Gelir eşitsizliği Zonguldak, Karabük ve Bartın bölgelerinde en düşük seviyede

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de P80/P20 oranı 8,4 iken en düşük değere sahip NUTS 2. Düzey bölgesi 5,3 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), bu bölge ise TR42 (Kocaeli, Sakarya, Türkiye) oldu. 5.4 ile. Bunu 5,5 ile Düzce, Bolu, Yalova) ve TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) bölgeleri takip etti.

P80/P20 oranının en yüksek olduğu İBBS 2. Düzey bölgeleri ise 9,4 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan), 8,4 ile TR10 (İstanbul) ve TR51 (Ankara) oldu.

Sıralı yüzde 10’luk gelir grubundaki bireylerin bir önceki yıla göre eşdeğer hanehalkı harcanabilir gelirine göre geçiş yüzdeleri incelendiğinde; 2023 yılında bir önceki yıl ilk yüzde 10’luk kümede yer alan bireylerin yüzde 49,2’sinin, en alttaki yüzde 10’luk kümede yer alan bireylerin ise yüzde 66,5’inin gelir grubu değişmedi. Ayrıca 2022’de ilk yüzde 10’da yer alan bireylerin yüzde 29,9’unun gelir grubu 2023’te birden fazla arttı. Son yüzde 10’luk grupta yer alan bireylerin yüzde 13,1’inin gelir grubu ise birden fazla azaldı.

DW/EC, BÖ

DW Türkçe’ye VPN üzerinden nasıl erişebilirim?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu